พัฒนาทักษะสู่อนาคตอย่างมั่นใจด้วยหลักสูตร Soft Skills จาก Palagrit Consultant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ทักษะ Soft Skills ที่สำคัญในอนาคต

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ นวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลกับการทำงาน ซึ่งงานหลายประเภทเทคโนโลยีสามารถทำหน้าที่ได้เทียบเท่าหรือดียิ่งกว่ามนุษย์ เราจึงจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทักษะที่ทำให้คุณโดดเด่นและเทคโนโลยียังไม่สามารถแทนที่ได้ โดยทักษะแห่งอนาคตที่คุณควรมีติดตัวนั้นประกอบไปด้วย

เกี่ยวกับเรา พละกริท คอนซัลแทนท์

เราคือสถาบันฝึกอบรมและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปใช้งานได้จริง ด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า เหมาะสม ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด

บริการของเรา

คอร์สเรียน Soft Skills ที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้ได้จริง ให้คุณพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง Soft Skills คือทักษะที่สำคัญในโลกยุคใหม่ที่จำเป็น ไม่เฉพาะกับงานใดงานหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นทักษะที่ทุกสายอาชีพและองค์กรใหม่ๆต้องการ

ผลงานอบรม

กิจกรรมเพื่อสังคม

 • Mindfulness before sleep

  เปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พละ”

  ร่วมกันฝึกสติ แบบเรียบง่ายด้วยกันเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดของร่างกาย และจิตใจก่อนนอน

  ( พบกันทุกคืน เวลา 21.30 – 22.00 น.) @Clubhouse : Awareness Station Club

  https://www.clubhouse.com/club/awareness-station

  ดูเพิ่ม
 • บทความน่ารู้